Kilometers voor Kinderen

Kilometers voor Kinderen, Revival Tour 1907 – 2007, Save The Children

Search:

Save the Children2

Onderwijs en bescherming voor de kinderen van Mongolië

Eén derde van de kinderen in Mongolië leeft in armoede, wat nog eens verergerd wordt door de strenge winters in dit land. Ondervoeding is een groeiend probleem: in 1998 was ruim 30% van de kinderen jonger dan vijf jaar veel te klein voor hun leeftijd, 10% was ver onder het normale gewicht voor kinderen van die leeftijd. Zeker 51% van de bevolking heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Steeds minder kinderen gaan naar school, steeds meer kinderen verlaten school juist voortijdig. Meer en meer kinderen kunnen niet lezen en schrijven. Veel kinderen zwerven op straat, de meesten van hen zijn afkomstig uit families die leven in armoede of extreme armoede. Armoede, werkloosheid en het gebrek aan bescherming heeft geleid tot een groeiend aantal kinderen die moeten werken om te overleven. Zij moeten concurreren met volwassenen voor vaak laaggeschoold, onderbetaald en onveilig werk, waardoor zij extra
kwetsbaar zijn.

Kinderen in extreme armoede hebben nauwelijks of geen toegang tot onderwijs en zij die wel naar school gaan, verlaten deze vroegtijdig. Schoolgebouwen verkeren in slechte staat, er is vaak geen verwarming, er is geen of kwalitatief slecht lesmateriaal. De kwaliteit van het lesaanbod is dramatisch teruggelopen, veel leraren zijn slecht getraind en gedemotiveerd. Het huidige onderwijssysteem biedt geen plaats voor hele groepen kinderen, zoals kinderen met een handicap, straatkinderen en kinderen van ethnische minderheden en nomaden; en kinderen afkomstig uit arme en extreem-arme gezinnen. Zo bevindt Monoglië’s enige school voor kinderen met een handicap zich in de hoofdstad. Een geïntegeerd onderwijsprogramma is de enige manier om toegang tot onderwijs zeker te stellen voor alle kinderen, zeker in de afgelegen plattelandsgebieden.

Save the Children is sinds 1994 actief in Mongolië. Vergroting van het bewustzijn van kinderrechten staat daarbij centraal. Het werk van Save the Children richt zich nu op onderwijs en bescherming in vijf provinices en in de hoofdstad Ulaanbaataar. Het doel is om kinderen in deze gebieden die leven in extreem moeilijke omstandigheden en hun families toegang te bieden tot kwaliteitsonderwijs en te laten profiteren van de verbeterde regels en wetten ten aanzien van bescherming.

Het gaat hierbij om kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling en/of seksueel misbruik of die een vergroot risico lopen daarop; vroegtijdige jonge schoolverlaters; kinderen met een handicap; kinderen die werken; zwerfkinderen die op straat leven; en kinderen die herenigd zijn met hun families na bijvoorbeeld op straat te hebben geleefd. Save the Children werkt in samenwerking met de lokale en nationale autoriteiten aan verbeterde regels en wetten die toezien op de bescherming van kinderen.

Het onderwijsprogramma van Save the Children in Mongolië richt zich op jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar oud, de meest kritieke periode in de ontwikkeling van een kind. Save the Children werkt aan onderwijs speciaal voor deze groep, door middel van de bouw van kleuterscholen, de training van leraren op het gebied van kindvriendelijke en interactieve lesmethoden, met lespakketten gericht op de specifieke behoeften van kinderen met een handicap; door het aanbieden van boeken voor kinderen en leraren. Bij dit alles staat het VN Verdrag van de Rechten van het Kind centraal.