Kilometers voor Kinderen

Kilometers voor Kinderen, Revival Tour 1907 – 2007, Save The Children

Search:

« Previous

Centrum voor gehandicapte kinderen in Mongolië feestelijk geopend.

29 August 2010

Op vrijdag 30 juli is het centrum voor gehandicapte kinderen in Mongolië officieel geopend.

Het centrum is gebouwd in Bayanhongor, een provinciestad in het zuidwesten van Mongolië, ongeveer 620 kilometer ten westen van de hoofdstad Ulaanbaatar.
We hebben daar tijdens onze reis in 2007 een aantal ouders ontmoet van geestelijk en lichamelijk gehandicapten kinderen, die plannen hadden om in samenwerking met Save the Children een centrum voor kinderen met dergelijke beperkingen te bouwen. Ze hadden, je raadt het al, geen of onvoldoende financiële middelen om het project van de grond te krijgen. Het ingezamelde geld met de reis Peking-Parijs in 2007 hebben we besteed om een school voor kinderen van 3-7 jaar in het oosten van Mongolië te bouwen. De wens van de ouders in Bayanhongor heeft Dirk echter niet losgelaten en in het voorjaar van 2009 is hij een sponsorcampagne gestart voor de bouw van een dergelijk centrum aldaar. Het betreft een centrum voor revalidatie en dagbesteding voor 45 gehandicapte kinderen vanuit Bayanhongor en omliggend gebied. Gehandicapte kinderen zijn in dit land vaak weggestopt en hebben geen of heel weinig toegang tot welke vorm van onderwijs dan ook.

Het benodigde budget bedroeg ca. €125.000,= Begin 2010 was al het geld bijeengebracht, onder andere via een campagne  in de vorm van het verkopen van bouwstenen van €2000 per stuk, welke ruim €50.000 heeft opgebracht. Leerlingen van het Da Vinci College in Purmerend hebben in het voorjaar van 2010 een dansmanifestatie georganiseerd welke ca. €1800,= opgebracht heeft. Een sponsorconcert in Eemnes met muzikale begeleiding van Russische muzikanten heeft ca. €3000,= opgeleverd. De lokale overheid heeft ca. €20.000 bijgedragen en vanuit de Verenigde Staten zijn ook de nodige middelen ter beschikking gesteld. Al met al voldoende om het totaalbedrag bij elkaar te krijgen. Na een strenge winter in Mongolië, welke midden april afgelopen was, is men begonnen met de bouw van de school.

Het centrum in aanbouw.

Zoals gezegd is afgelopen 30 juli het centrum geopend en is Dirk gevraagd om de opening te verrichten. Hij is daar met Trudy, zijn vrouw naar toe geweest en hieronder vindt u een verslag van hun reis erheen en de officiële opening.

Trudy en Dirk bij hun Russische jeep.

Kees was ook weer mee

Prachtig, die paarden in de vrije natuur.

Dirk denkt: "Volgende keer neem ik deze auto".

En de kamelen, niet te vergeten.

Aankomst, Bayanhongor midden in de nacht.

De bouw van dit centrum is gerealiseerd onder auspiciën van Save the Children; een organisatie die zich wereldwijd inzet voor kinderen in achterstandssituaties.
Het rehabilitatie- en zorgcentrum staat in de provincie Bayanhongor. Vanwege de uitgestrektheid van dit gebied en de zeer dunne bevolking is er weinig toegang tot de benodigde zorg voor gehandicapte kinderen. Daar komt vanaf nu verandering in!
Het centrum bestaat uit verschillende lokalen, een grote keuken en twee badkamers die speciaal aangepast zijn voor kinderen met een handicap. In het centrum krijgen de kinderen logopedie, fysiotherapie, bezigheidstherapie, maar ook onderwijs zoals taalles, wiskunde en tekenen. In het centrum zullen ook docenten worden opgeleid die zowel in het centrum zelf als in de omgeving aan het werk gaan om kinderen en ouders thuis te bereiken. Op deze manier krijgen de kinderen die niet naar het centrum (kunnen) komen toch toegang tot zorg die er voorheen niet was.
Op 30 juli waren Dirk en zijn vrouw Trudy aanwezig bij de officiële opening. Het gebouw was prachtig versierd met ballonnen en slingers. Veel ouders, kinderen en streekbewoners waren op de festiviteiten afgekomen.
Tijdens de opening vonden er speeches plaats van onder andere de lokale gouverneur en Save the Children. Dirk deelde aan alle kinderen pennenmapjes uit, gevuld met pennen, potloden, een gum en puntenslijper: een cadeautje van alle betrokken sponsors.
Vervolgens heeft Dirk samen met de ouders en de aanwezige kinderen in het Mongools een lied gezongen.
Nadat de linten officieel waren doorgeknipt, mocht iedereen het nieuwe gebouw bezichtigen.
Met het begin van het nieuwe schooljaar, 1 september, zullen ca. 45 te kinderen van het centrum gebruik gaan maken.

Ontvangst bij de gouverneur

Wachten op Dirk

Diverse toespraken

Ons logo boven de deur.

Een van de leerlingen zingt een lied

Dirk deelt pennenmapjes uit.

Het lint is door geknipt: het centrum is geopend.

Trudy en Dirk bij de ingang van de school.

Het feest is afgelopen.

Vanaf deze plek wil Dirk nogmaals alle sponsoren, die bijgedragen hebben aan de realisatie van dit prachtige project, van harte bedanken. Mede door uw steun hebben deze kinderen nu zicht op een betere toekomst.

Archived in Algemeen | Trackback | del.icio.us | Top Of Page

Feedback

Security Code: